HOME
Contact us
Our Products
our Services
user
password
 
 


     
ราคาออกแบบ + ราคาพิมพ์4สีถูกๆ + ราคาพิมพ์อิงค์เจ็ท + ราคาพิมพ์ดิจิคอล
 
 
ด่วน! ราคาออกแบบลดพิเศษสุดๆ ในตารางราคาค่ะ
รายการออกแบบ รายละเอียดงาน   ราคา (บาท)
       
โลโก้, เครื่องหมายการค้า     1,000
       
ใบปลิว แผ่นพับ ขนาด A5, A4, 1 ด้าน   1,500
  ขนาด A5, A4, 2 ด้าน   2,000
  ขนาด A3 พับ 2, 2 ด้าน   3,500
       
โปสเตอร์ ขนาด A3   2,000
  ขนาด A2   3,000
  ขนาด A1   3,500
       
ปกหนังสือ, วรสาร ขนาด A5   1,500
  ขนาด A4   2,000
       
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาด A5   1,500
  ขนาด A4   2,000
       
ปกซีดี, วีดีโอ ปกและแบบติดแผ่น   1,000
       
หัวจดหมาย, ซองจดหมาย     500
       
นามบัตร ขนาด 5.5X9.0 cm.   500
       
คู่มือบริษัท (Profile) ขนาด A4, 4 หน้า ขึ้นไป   3,000+
 
เมนู, แคทตาล๊อกสินค้า รูปเล่ม A5, A4, 4-8 หน้า   3,000+
       
ฉลากสินค้า ขนาดไม่เกิน A4   1,500
       
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบกราฟฟิค   2,000
       
ป้ายแขวนสินค้า แบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน   1,000
  รูปแบบพับ, มีรูปไดคัท   1,500
       
แบนเนอร์ (Banner) ขนาด 1X2 - 1X3 m.   2,000
       
ธงญี่ปุ่น, ธงราว, แสตนต่างๆ     1,000
       
ป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ราคาขึ้นกับองค์ประกอบ   5,000+
       
ฉากหลังเวที     3,000+
       
แต่งภาพ ภาพคน, สถานที, สินค้า   300+
 
"ราคา..วันนี้ลดพิเศษสุดๆ ใช้บริการกับเราวันนี้ท่านจะไม่ผิดหวัง"
ขอราคานอกเหนือจากรายการ >> CLICK HERE
 
 
  Other Prices »  
  design price | offset price | inkjet price | digital price  


ประเมินราคา
ราคางานพิมพ์
ราคาอุปกรณ์บูธ
อัพโหลดไฟล์
วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการผลิต
รู้เรื่องการพิมพ์
ผลงานบางส่วน
 
   
© 2008-2020 iPrint (Thailand)
 
home | products | services | order & payments | contact
| member |
 
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing


home | products | services | order & payments | contact
| member |

โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing


© 2008-2020 iPrint (Thailand)