HOME
Contact us
Our Products
our Services
user
password
 
 


     
ราคาออกแบบ + ราคาพิมพ์4สีถูกๆ + ราคาพิมพ์อิงค์เจ็ท + ราคาพิมพ์ดิจิคอล
 
งานพิมพ์ออฟเซ็ท 4สี สวยมีคุณภาพ พิมพ์จำนวนมากยิ่งพิมพ์เยอะยิ่งถูก
 
พิมพ์ปฎิทิน | พิมพ์โบรชัวร์ | พิมพ์โปสเตอร์ | ขอราคางานพิมพ์
BROCHURE & LEAFLET

ใบปลิวแผ่นพับ

รายละเอียดงานพิมพ์ จำนวน 1 หน้า 2หน้า
โบรชัวร์ ขนาด A5
กระดาษปอนด์ 80 แกรม *
ขนาด 14.5x21 ซม.
พิมพ์ 4 สี
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
20,000
2.70
1.50
1.25
0.85
0.55
0.45
2.75
1.55
1.30
0.90
0.60
0.50
โบรชัวร์ ขนาด A5
กระดาษอาร์ต์ 120 แกรม *
ขนาด 14.5x21 ซม.
พิมพ์ 4 สี
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
2,0000
2.90
1.55
1.25
0.90
0.60
0.50
3.30
1.70
1.35
1.00
0.65
0.55
โบรชัวร์ ขนาด A4
กระดาษปอนด์ 80 แกรม *
ขนาด 21x29.7 ซม.
พิมพ์ 4 สี
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
10,000
15,000
20,000
5.50
2.80
1.65
1.30
1.15
1.00
0.75
0.70
0.65
5.55
3.05
1.80
1.40
1.25
1.10
0.85
0.75
0.70
รายละเอียดงานพิมพ์ จำนวน 1 หน้า 2 หน้า
โบรชัวร์ ขนาด A4
กระดาษอาร์ต 120 แกรม
ขนาด 21x29.7 ซม.
พิมพ์ 4 สี
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
10,000
15,000
20,000
5.70
2.95
1.80
1.45
1.25
1.15
0.90
0.80
0.75
6.50
3.25
2.00
1.55
1.40
1.25
1.00
0.90
0.85
โบรชัวร์ ขนาด A3
กระดาษอาร์ต 120 แกรม
ขนาด 29.7x42 ซม.
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
10,000
9.90
5.60
3.45
2.70
2.40
2.20
1.75
10.90
6.15
3.80
3.00
2.65
2.40
1.90
 
แผ่นพับ (Brochure) A4
กระดาษปอนด์ 80 แกรม *
ขนาดกางออก 21x29.7 ซม.
พับครึ่ง 21x14.5 ซม.(1พับ)
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
500
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
6.70
3.60
2.00
1.55
1.15
0.90
แผ่นพับ (Brochure) A4
กระดาษอาร์ต 130 แกรม
ขนาดกางออก 21x29.7 ซม.
พับครึ่ง 21x14.5 ซม.(1พับ)
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
500
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
8.05
4.35
2.55
1.95
1.50
1.15
แผ่นพับ (Brochure) A3
กระดาษอาร์ต 130 แกรม
ขนาดกางออก 29.7x42 ซม.
พับครึ่ง 29.7x21 ซม.(1พับ)
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
500
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
8.90
5.10
3.25
2.65
2.40
2.10
 
   
POSTER
โปสเตอร์ A2
รายละเอียดงานพิมพ์ จำนวน ราคา/ใบ
โปสเตอร์ (Poster) A3
ขนาด 29x42 ซม.
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
กระดาษอาร์ต 160 แกรม
1,000
2,000
3,000
5,000
7.00
5.50
4.70
4.20
     
โปสเตอร์ (Poster) A2
ขนาด 42x59 ซม.
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
กระดาษอาร์ต 160 แกรม
500
1,000
2,000
3,000
5,000
12.50
8.95
7.15
6.55
5.25
 
   
CALENDAR

ปฏิทินตั้งโต๊ะ
รายละเอียดงานพิมพ์ จำนวน ราคา/ชุด
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6x8 นิ้ว
4 สี 8 แผ่น 16 หน้า รวมปก
กระดาษอาร์ต 230 แกรม
เข้าเล่มกระดูกงู 2 ช่วง
100
200
300
500
1,000
2,000
3,000
75
61
46
35
25
22
20
     
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6x8 นิ้ว
4 สี 14 แผ่น 28 หน้า รวมปก
กระดาษอาร์ต 230 แกรม
เข้าเล่มกระดูกงู 2 ช่วง
100
200
300
500
1,000
2,000
3,000
109
92
69
50
37
30
27
 
   
POSTER CALENDAR

ปฏิทิน
รายละเอียดงานพิมพ์ จำนวน ราคา/ชุด
ส่วนโปสเตอร์ขนาด 15x21 นิ้ว
กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เจาะรูแขวน

ส่วนภู่ปฏิทิน จำนวน 13 แผ่น
กระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เย็บแม๊กติดกับส่วนที่หนึ่ง

1,000
2,000
3,000
5,000
24.00
22.00
21.00
20.50
 
  Other Prices »  
  design price | offset price | inkjet price | digital price  


ประเมินราคา
ราคางานพิมพ์
ราคาอุปกรณ์บูธ
อัพโหลดไฟล์
วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการผลิต
รู้เรื่องการพิมพ์
ผลงานบางส่วน
 
   
© 2008-2020 iPrint (Thailand)
 
home | products | services | order & payments | contact
| member |
 
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing


home | products | services | order & payments | contact
| member |

โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing


© 2008-2020 iPrint (Thailand)