HOME
Contact us
Our Products
our Services
user
password
 
 


     
ราคาออกแบบ + ราคาพิมพ์4สีถูกๆ + ราคาพิมพ์อิงค์เจ็ท + ราคาพิมพ์ดิจิคอล
 
Digital Printing
งานพิมพ์ดิจิตอล งานพิมพ์สวย 4สี พิมพ์ด่วนจำนวนน้อย โปสเตอร์ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ นามบัตร การ์ด เมนู พิมพ์น้อยราคาถูก
พิมพ์นามบัตร 4 สี งานพิมพ์
วัสดุ จำนวน 1 ด้าน 2 ด้าน
กระดาษอาร์ต 250 แกรม 100 150 ฿ 200 ฿
200 290 ฿ 390 ฿
กระดาษอาร์ต 250 แกรม 100 200 ฿ 250 ฿
เคลือบ 1 ด้าน 200 390 ฿ 490 ฿
พีวีซี ฉีกไม่ขาด 100 300 ฿ 400 ฿
200 590 ฿ 790 ฿
* ขนาดนามบัตรมาตรฐาน 5.5X9.0 cm. (จำนวน/1รายชื่อ)
 
พิมพ์นามบัตร 1สี ขาว-ดำ งานพิมพ์
วัสดุ จำนวน 1 ด้าน 2 ด้าน
กระดาษอาร์ตการ์ด 100 100 ฿ 150 ฿
210 แกรม 200 190 ฿ 290 ฿
  300 270 ฿ 420 ฿
  400 340 ฿ 540 ฿
  500 400 ฿ 650 ฿
 
ขอราคา >> CLICK HERE
 
พิมพ์สติ๊กเกอร์ ฉลาก
ขนาด จำนวน 4สี 1 ด้าน
A4 1-50 25
ไดคัทตามแบบ 51+ 20
 
BROCHURE โบรชัวร์ งานพิมพ์
ขนาด วัสดุ จำนวน 1ด้าน 2ด้าน
A5 ปอนด์ 80 grm. 50 675 950
อาร์ต 120 grm. 100 1,150 1,750
อาร์ต 160 grm. 150 1,575 2,475
  200 2,100 3,200
250 2,500 3,875
A4 ปอนด์ 80 grm. 50 750 1,000
อาร์ต 120 grm. 100 1,250 1,900
อาร์ต 160 grm. 150 1,725 2,700
200 2,200 3,500
250 2,100 4,250
A3 ปอนด์ 80 grm. 50 1,150 1,650
อาร์ต 120 grm. 100 1,920 2,950
  อาร์ต 160 grm. 150 2,685 4,170
    200 3,420 5,340
    250 4,125 6,975
 
POSTER โปสเตอร์ งานพิมพ์ 1 ด้าน
ขนาด รายการวัสดุ จำนวน แผ่นละ
A3 อาร์ต 210 grm. 10 45
เคลือบเงา/ด้าน 30 40
(29.7x42) 50 35
A2 อาร์ต 210 grm. 5 90
เคลือบเงา/ด้าน 10 75
(42x59.4) 20 70
A1 อาร์ต 210 grm. 5 170
เคลือบเงา/ด้าน 10 150
(59.4x84.1) 20 140
A0 อาร์ต 210 grm. 5 350
เคลือบเงา/ด้าน 10 300
(84.1x118.4) 20 280
CALENDAR
รายการ จำนวน ราคา/ชุด
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6"x8"
8 แผ่น 16 หน้า
กระดาษอาร์ต 250 grm.
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เจาะรูเข้าห่วง
3 299 ฿
10 185 ฿
20 180 ฿
30 255 ฿
50 115 ฿
100 75 ฿
รายการ จำนวน ราคา/ชุด
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6"x8"
14 แผ่น 28 หน้า
กระดาษอาร์ต 250 grm.
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เจาะรูเข้าห่วง
3 365 ฿
10 260 ฿
20 255 ฿
30 220 ฿
50 140 ฿
100 109 ฿
 
CERTIFICATE
ขนาด รายการวัสดุ รูปแบบ จำนวน ราคา/ใบ
A4 อาร์ตการ์ด 210 grm. 4 สี 1 ด้าน 1-99 25
      100 up 20
 
POST CARD
ขนาด วัสดุ รูปแบบ จำนวน ราคา/ใบ
4"x 6" อาร์ตการ์ด 250 grm. 4 สี 1 หน้า 200 5.00
  300 4.50
  500 4.00
  1000 3.00
  2000 2.75
 
4"x 6" อาร์ตการ์ด 250 grm. 4 สี 2 หน้า 200 8.00
  300 6.00
  500 4.50
  1000 3.50
  2000 2.25
 
4"x 6" อาร์ตการ์ด 250 grm. 4 สี 2 หน้า 200 9.00
  *เคลือบด้าน* 300 7.00
  500 5.50
  1000 5.00
  2000 4.50
 
ขนาด วัสดุ รูปแบบ จำนวน ราคา/ใบ
5"x 7" อาร์ตการ์ด 250 grm. 4 สี 1 หน้า 200 6.50
  300 6.00
  500 5.00
  1000 4.00
  2000 3.50
 
5"x 7" อาร์ตการ์ด 250 grm. 4 สี 2 หน้า 200 10.50
  300 8.00
  500 5.75
  1000 5.00
  2000 3.65
 
5"x 7" อาร์ตการ์ด 250 grm. 4 สี 2 หน้า 200 12.50
  *เคลือบด้าน* 300 9.50
  500 8.00
  1000 7.00
  2000 5.00
  อื่นๆ call
* ระยะเวลาการผลิต 3-5 วัน
 
CATALOG MENU
ขนาด รายการวัสดุ รูปแบบ จำนวน ราคา/เล่ม
A4 อาร์ตการ์ด 210 grm. 4 สี 8 หน้า 50 200
  (เย็บมุงหลังคา) รวมปก 100 150
  อื่นๆ call
 
BOOK MAGAZINE
ขนาด รายการวัสดุ รูปแบบ จำนวน ราคา/เล่ม
  ปกอาร์ต 210 grm.      
A5 เนื้อในอาร์ต 130 grm. 4 สี 2 ด้าน 1-99 355
  24 หน้ารวมปก      
 
  ปกอาร์ต 210 grm.      
A4 เนื้อในอาร์ต 130 grm. 4 สี 2 ด้าน 1-99 เล่ม 395
  24 หน้ารวมปก      
*การเข้าเล่มหนังสือวรสารแบบ เย็บมุงหลังคา*
 
+ คลิกดูข้อมูล ขนาดวัสดุ และ การใช้งาน +
ขอราคานอกเหนือจากรายการ >> Click!
 
  Other Prices »  
  design price | offset price | inkjet price | digital price  


ประเมินราคา
ราคางานพิมพ์
ราคาอุปกรณ์บูธ
อัพโหลดไฟล์
วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการผลิต
รู้เรื่องการพิมพ์
ผลงานบางส่วน
 
   
© 2008-2020 iPrint (Thailand)
 
home | products | services | order & payments | contact
| member |
 
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing


home | products | services | order & payments | contact
| member |

โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing


© 2008-2020 iPrint (Thailand)